Sunday, 23 February 2014

Nasze spotkania

W piątek każdego tygodnia uczniowie biorący udział w wymianie spotykają się, aby porozmawiać na tematy związane z projektem, lecz także, aby lepiej się poznać i podszkolić swoją znajomość języka angielskiego. Każde spotkania podejmuje inną tematykę. Na niektórych rozmawiamy o sprawach organizacyjnych, na innych z kolei wykonujemy powierzone nam przez nasze opiekunki zadania.

W tym tygodniu zajmowaliśmy się tworzeniem ankiet na nadchodzący, czwarty już w tym roku szkolnym Skype-Meeting. Uczniowie podzieleni byli na cztery pięcioosobowe grupy, zajmujące się dana grupą pytań. Pojawiały się zagadnienia edukacyjne, polityczne, a także pytania o codzienność, zwyczaje i święta. 
Na zbliżający się Skype Meeting zapraszamy chętnych spoza projektu wymiany, a zgłaszać można się u Profesor Marty Inglot.
Zapraszamy!

Skype meeting #3

WIRTUALNE SPOTKANIE Z HISZPANAMI

Dnia 11 grudnia 2013r. już po raz drugi w tym roku szkolnym, odbyło się wirtualne spotkanie uczniów i nauczycieli z naszej szkoły oraz ze szkoły partnerskiej w Hiszpanii, czyli tzw. Skype Meeting. Za pośrednictwem Internetu połączyliśmy się ze szkołą w Gironie, gdzie mieści się nasza szkoła partnerska. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Inglot oraz Pani Susan McBride, koordynatorzy projektu współpracy i wymiany młodzieży z obu szkół. 

Tak, jak to było w przypadku poprzednich ‘chatów’, wielu było chętnych do wypróbowania swoich sił w ‘żywej’ rozmowie w języku angielskim. Przez pracownię komputerową, zamienioną na dwie godziny na szkolną kafejkę internetową, przewinęło się 45 uczniów:  20 uczestników projektu wymiany oraz 25 osób z poza projektu. Uczniowie z projektu mieli za zadanie porozmawiać z projektowymi partnerami na temat swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeń  wynikających z faktu, że jesteśmy państwami członkowskimi Unii Europejskiej,  zaś rozmowy osób z poza projektu były ukierunkowane na porównanie życia szkolnego uczniów w Polsce i Hiszpanii.

Olga Hnatkowska, 1C: Poznałam dwie bardzo miłe dziewczyny: Paulę oraz Noel. Z obiema bardzo przyjemnie było mi rozmawiać, oprócz zadań projektowych poruszyłyśmy również temat naszych znajomych, rodziny, ulubionej muzyki, czy filmów. Drugie Internetowe spotkanie było tak udane jak i pierwsze, nie zawiodłam się i cieszę się, że po raz kolejny brałam udział w tym przedsięwzięciu, które łączy przyjemne z pożytecznym. To niesamowite, że nasza szkoła daje nam możliwość przeprowadzania Skype-Meetingów, których prawdopodobnie większość z nas nie podjęłaby się na własną rękę.

Monday, 6 January 2014

SKYPE conference - Tourism

On the first Skype Meeting we asked questions to each other. There are some expressions of our Spanish friends:  

1. Do you like travelling? Why or why not?
Pal and Alex: “Yes, because it is very interesting and we can see new places.” 
Anna and Yas: “We love to travel, because it’s exciting to go sightseeing new places.”
Joel: “Yes, you can meet new people.”  

2. What places have you travelled to in your country? Describe where they are and what’s special about them?
Pal and Alex: “We were in Barcelona. We saw FC Barcelona stadium and Sagrada Familia.”
Anna and Yas: “In our country we have beautiful beaches and cities like Barcelona.”
Joel: “I was in Madrid, it’s the capital of Spain, it has many pretty places.”  

3. What was your favorite trip and why?
Pal and Alex: “We were with class in the Florence and Roma.”
Joel: “I was on in the Majorca with my basketball team.”  

4. If you could travel anywhere in the world, where would it be? Why would you like to go there?
Pal and Alex: “We would travel to the Paris, because we wanted to see the Eiffel Tower.”
Joel: “I want to go to Australia. I like the cities and people there.”  

5. Have you ever had to speak English on holiday or to an English-speaking tourist in your country? What was the experience like?
Joel: “Yes, but not very much. It was stressful.”

6. What foreign languages do you speak apart from English?
Joel: “I speak Spanish and Catalan.” 

7. Any additional information:
Pal and Alex: They are fans of FC Barcelona and they are brothers.
Joel: He loves FC Barcelona.
http://2.bp.blogspot.com/-3E3IxC-CMUI/Usr4ez2O4EI/AAAAAAAAACc/jZWho9cq2LU/s1600/1111111.png

Thursday, 2 January 2014

Questionnaire results

The most marked responses in the questionnaire are:


Open borders: 18 YES, 1 NO
One currency in most member states: 18 YES, 1 NO
Grants/financial support from the EU: 10 YES, 8 NO
Each member state is represented in the European Parliament: 12 YES, 6 NO
Everybody can work legally abroad: 13 YES, 5 NO
Everybody can study abroad: 13 YES, 5 NO
Member states have to pay tax to the EU: 15 YES, 3 NO
Indigenous cultures are disappearing: 7 YES, 11 NO
EU law influences local regulations: 10 YES, 8 NO
Emigration of people to different countries: 14 YES, 4 NO
Terrorism is growing easier and faster: 10 YES, 8 NO
Some languages are becoming more important/popular: 16 YES, 2 NO

Wednesday, 23 October 2013

Skype meeting #2

ENG: 16 October 2013 our school organised the first in this school year virtual meeting  with a school in Spain - " Skype meeting". The meeting was organized by coordinators of the project - teachers Marta Inglot and Susan McBride. The partnership of the two schools started in June 2013 from the registration on the eTwinning portal . In June we also held the first virtual meeting of our schools . This time, within two hours, the "school cybercafe" was frequented by 44 students from different classes. Each had 20 minutes to make a conversation with a friend or colleague of Girona. Our conversations were focused on the experience of travel and tourism , and students on both sides of the screen have to fill out the same questionnaire. Probably for many of us it was an incredible experience. In addition to the experience of getting to know a new person at the other end of Europe, we could ask about their passions and interests, as well as improve their language skills . The event can be classified as very successful . 

PL: Dnia 16. Października 2013 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym wirtualne spotkanie ze szkołą w Hiszpanii, czyli tzw. "Skype meeting". Za pośrednictwem Internetu połączyliśmy się ze szkołą w Gironie, gdzie mieści się nasza szkoła partnerska. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Inglot oraz Pani Susan McBride, koordynatorki projektu wymiany młodzieży obu szkół. Partnerstwo obu szkół rozpoczęło się w czerwcu 2013 roku od zarejestrowania projektu współpracy na portalu eTwinning. Odbyło się wówczas pierwsze spotkanie wirtualne obu szkół. Tym razem, w ciągu dwóch godzin, przez "szkolną kafejkę internetową" przewinęło się 44 uczniów z różnych klas. Każdy miał 20 minut na przeprowadzenie rozmowy z koleżanką lub kolegą z Girony. Nasze rozmowy były ukierunkowane na doświadczenia w podróżowaniu i turystyce, a uczniowie po obu stronach ekranu mieli do wypełnienia identyczne ankiety. Rozmowom towarzyszył śmiech i dobra zabawa. Zapewne dla wielu z nas było to niesamowite przeżycie. Oprócz doświadczeń związanych z poznaniem nowej osoby w drugiego końca Europy, mogliśmy zapytać o ich pasje i zainteresowania, a także doskonalić swoje umiejętności językowe. Całe wydarzenie można zaliczyć do bardzo udanych. A oto co napisały Olga i Klaudia z 1C:  
Trafiłyśmy na naszych rówieśników Joel i Guillien. Z początku obawiałyśmy się czy zdołamy z nimi porozumieć, ale rozmowa bardzo dobrze nam poszła. Oprócz wypełnienia ankiety, udało nam się porozmawiać o naszych zainteresowaniach oraz, czego można się było spodziewać, o piłce nożnej. Okazało się, że cała nasza czwórka kibicuje klubowi Barcelony, więc znaleźliśmy wspólny temat. Z żalem odstępowałyśmy komputer następnym uczniom, gdyż było to naprawdę niesamowite przeżycie. Polecamy każdemu udział w kolejnych Skype-meetingach i zapewniamy, że nikt nie będzie żałował tej decyzji. 

More photos: THERE

Thursday, 13 June 2013

Skype meeting

ENG: Students have already become familiar with video-conferences with European schools. After completion of the project and Students exchange with the school in France, we have another achool - it is Institutd’EducacioSecundariaMontilivi in Girona, Spain. The coordinators of the project are the English teacher Susan McBride from Spain & Marta Inglot in Poland. On Wednesday, June 12, 2013, the two schools launched their cooperation by organizing an on-line meeting with students and teachers. The 'Skype Meeting 'lasted for two hours and was attended by 40 students from the Polish school and about 30 students from the school in Girona. The students exchanged information about our schools, cities and interests of young people in our countries. Despite the temporary technical problems, the whole event was a very positive experience for both students and teachers.

PL:  Uczniowie Przeworskiej Jagiellonki zdążyli już oswoić się z video-konferencjami organizowanymi co jakiś czas wspólnie ze szkołami europejskimi. Po zakończeniu projektu współpracy i wymiany ze szkołą we Francji, partnerem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku na kolejny rok szkolny 2013/14 jest Institutd"EducacioSecundariaMontilivi w miejscowości Girona w Hiszpanii. Koordynatorami nowego projektu są nauczycielki języka angielskiego: Pani Susan McBride ze szkoły hiszpańskiej oraz Pani Marta Inglot ze strony polskiej. W środę,12 czerwca 2013 roku obie szkoły zapoczątkowały swoją współpracę przez zorganizowanie spotkania on-line uczniów i nauczycieli. Polsko-hiszpański"Skype Meeting" trwał przez dwie godziny, a uczestniczyło w nim 40 uczniów z naszej szkoły oraz około 30 uczniów ze szkoły w Gironie. Cały czat był ukierunkowany na zebranie jak najwięcej informacji na temat szkół i miast partnerskich oraz zainteresowań młodzieży w Hiszpanii i w Polsce. Pomimo chwilowych problemów technicznych po obu stronach, całe wydarzenie było bardzo pozytywnym doświadczeniem, w ocenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
 http://www.zsoiz.cba.pl/galeria/albums/sm_2013/photo19.jpg 
More photos: THERE